domingo, 15 de marzo de 2015

11º sesión: Pontevedra e o clima.

Pontevedra ten un clima oceánico, segundo a clasificación climática de Köppen.  A temperatura promedio é de quince grados. Segundo esta clasificación Pontevedra ten un clima oceánico con veranos suaves, ainda que fai uns anos esta clasificación vai cambiando cara un clima oceánico con veranos secos, xa que temos mais altas temperaturas.A nosa cidade ten un microclima caracterizado por ter unha estación seca e temperaturas superiores nos meses mais cálidos. É uns dos climas mais benignos de Galicia e conta coa maior cantidade de días soleados da nosa comunidade, equiparando a nosa cidade coas das comunidades andaluza e valenciana.As Rías Baixas son un dos puntos mais chuviosos de Galicia, sen embargo, Pontevedra capital con elevadas precipitacións é unha das cidades menos chuviosas de Galicia.
A cidade ten poucos cambios de temperatura grazas á influencia do mar. Os veráns son de calor moderado e os invernos estan marcados por pequenas heladas e temperaturas no moi frías.


luns, 9 de marzo de 2015

10º sesión: Pontevedra e as súas festas. Feira Franca

Para que os nosos alumnos celebren a chegada da Feira Franca a nosa cidade, teñen que estar integrados nesa época.E que mellor que ter unha muralla que os achegue a nosa cidade amurallada e coas portas polas que entraban os materiais e as mercadorías que se compraban e vendían nesa época.

Os alumnos de infantil e primaria que participan no noso proxecto pintarán e construirán con briks a súa propia muralla que logo formará parte da nosa gran exposición.

10º sesión: Pontevedra e as súas festas. Feira Franca

A feira franca é unha festa baseada no privilexio concedido polo rei Enrique IV no ano 1467, en virtude do cal se autorizaba a celebración do mercado libre de impontos dun mes de duración, quince días antes e quince días despois do vintecatro do mes de agosto de cada ano, festividade de San Bartolomeu.


A concesión da feira franca coincide co periodo de puxanza económica da cidade, que se amplía ata finais do século XVI. O comercio e a pesca foi nesta época o sustento principal da nosa cidade.


A festa da feira franca, rescatada aos inicios do século XXI, é un gran mercado medieval onde se reflicte a artesanía, a gastronomía, o comercio, ... de esta época. A xente da cidade reprocude a vestimenta e a vida desta época e celebra así unha vida de explendor da vila.