domingo, 15 de marzo de 2015

11º sesión: Pontevedra e o clima.

Pontevedra ten un clima oceánico, segundo a clasificación climática de Köppen.  A temperatura promedio é de quince grados. Segundo esta clasificación Pontevedra ten un clima oceánico con veranos suaves, ainda que fai uns anos esta clasificación vai cambiando cara un clima oceánico con veranos secos, xa que temos mais altas temperaturas.A nosa cidade ten un microclima caracterizado por ter unha estación seca e temperaturas superiores nos meses mais cálidos. É uns dos climas mais benignos de Galicia e conta coa maior cantidade de días soleados da nosa comunidade, equiparando a nosa cidade coas das comunidades andaluza e valenciana.As Rías Baixas son un dos puntos mais chuviosos de Galicia, sen embargo, Pontevedra capital con elevadas precipitacións é unha das cidades menos chuviosas de Galicia.
A cidade ten poucos cambios de temperatura grazas á influencia do mar. Os veráns son de calor moderado e os invernos estan marcados por pequenas heladas e temperaturas no moi frías.


Ningún comentario:

Publicar un comentario