luns, 9 de marzo de 2015

10º sesión: Pontevedra e as súas festas. Feira Franca

A feira franca é unha festa baseada no privilexio concedido polo rei Enrique IV no ano 1467, en virtude do cal se autorizaba a celebración do mercado libre de impontos dun mes de duración, quince días antes e quince días despois do vintecatro do mes de agosto de cada ano, festividade de San Bartolomeu.


A concesión da feira franca coincide co periodo de puxanza económica da cidade, que se amplía ata finais do século XVI. O comercio e a pesca foi nesta época o sustento principal da nosa cidade.


A festa da feira franca, rescatada aos inicios do século XXI, é un gran mercado medieval onde se reflicte a artesanía, a gastronomía, o comercio, ... de esta época. A xente da cidade reprocude a vestimenta e a vida desta época e celebra así unha vida de explendor da vila.


Ningún comentario:

Publicar un comentario