martes, 21 de abril de 2015

12º Sesión: Pontevedra e a súa flora

As prantas son as nosas aliadas para una vida sana e un medio ambiente máis saudable. un undo sen árabores, arbustos ou prantas sería imposible, e polo tanto una cidade sen a súa flora sería tamén algo imposible.


Pontevedra é una cidade con grandes  paisaxes urbanas e una explédida colección de plantas que engalanan os nosos parques, paseos, prazas,...


As plantas axúdannos a vivir e a percibir mais agradable a nosa cidade. As rúas , prazas, alamedas, paseos enriquecen a nosa cidade e a engalan todo ano.


Aredor da nosa cidade existen eucaliptos, piñeiros, carballos, palmeiras, camelios, plátanos...todos eles repartidos polos espacios naturais da nosa urbe. As Palmeiras, A Alameda, o paseo do Lérez, Fernández Ladreda, as marismas de Alba, a Illas das Esculturas...son as zonas de natureza mais importantes da nosa cidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario